Вильнюс. Новый район города Лаздинай

Lazdynai, a new residential area in Vilnius

Kartīšu komplekts
JAUNĀ RĪGA
V. Gaiļa foto
Metiens 150000 eks. Katra kartīte maksā 5 kap. Ofs. tehn. Rīgas Paraugtip.
Vienības gatvē ll. Pasūt. Nr. 590.
2n2422n
©«Liesma», 1976

 

Komplektā I6 kartītes. Maksā 94 kap. Māksl. redaktore V. Šakina.
Tehn. red. D. Pastare

asaru_01_960

asaru_02_960

Рижское взморье. Электропоезд на станции Ассари.

Rīgas Jūrmala. Elektrovīlciens Asaru stacijā.

Latvijas Valsts izdevniecība. 5l84-Mk 792/21
AMetiens 10.000. JT 30146. Maksā 15 kap.

roshdenja_1956_01_960

roshdenja_1956_02_960

Художник У. Земзарис

Latvijas Valsts izdevniecība Rīgā. Red. A. Jēgers.
Pasūt. 8382-Mk2763b. JT 02374. 23. VIII 56. Met. 25000.

Paraugtipografija Rīgā, Puškina ielā 12. Pasūt. 883.
Maksā 20 kap.

pioneers_01_960

pioneers_02_960

ATKLATNE
ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
Latvijas Valsts izdevniecíba. 5140-Mk793a’10
Metíens 15000. JT 00585. Maksä 20 kap.

latvia_1959_960
latvia_1959bg_960

Художник Г.Кирке – 1959

jurmala_1961_01_960

jurmala_1961_02_960

Латвийская ССР. Рижское Взморье.
Художник А. В. Плетнев.

Издание Министерства связи СССР. МПФ Госинка. 1961. Зак. 16084. Цена художественной карточки с маркой 4 коп


Read more