Tag Archive for: “Запоріжжп”

ПЕРЕЛІК СЮЖЕТЇВ

Пам’ятки В. і. Леніну біля
дніпрогесу

Меморіал на честь ЗО-річчп
Перемоги

Алея Слави

Пам’ятник «Переправа» на честь
радянських воїнів. які Форсували
днілро у 1943 році

Обласний український музично-
доаматичний 18810 ім. М. О. Щорса
Концертний зал ім. М. I. Глінки
Палац кулыури “Жовтиевий”
Будинок одягу’на проспекті Леніна

Універмаг “Україна”

Будинок побуту “Ювілейний”

Будинок цирку

Шлюз дніпрогесу ім. В. І. Пекіна
У вантажному порту ім. Леніна
На проспекті Леніна

На площі Чекістів

Ріг проспекту Леніна та вулиці
Української

На площі Пушкіна

Готель “Запоріжжп”

Ресторан аноэачий дозор
Туристська база Відпочикку “Хортиця”

База відпочинку Запорізького
титано-магнієвого комбінату

На набережній дніпра
Краєвид з острова Хортиця

На обкладинці: диіпроюс ім. В. і. Леніна
Палац спорту -Юність- 4
Фонжан з світломуэикою на
проспекті Леніна

 

ЗАПОРОЖЬЕ

Комплект панорамных открыток

Ниев, издательство «Мыстецтво», 1980

Фото Здуарда Наумовича Налики
Художник Юрий Васильевич Бойченко
Редактор Т. В. Тихонович

Художній редактор М. О. Нрєпкий
Техничний редактор Т. С. Татаренкова

БФ 39516. 27.08.80. Зам. 9-2993. Тираж 50000. Ціна
1 крб. 13 коп. Видавництво «Мистецтво», 252034, Київ-34,
вул. Золотоворітоьна, 11. Головне підприємство республікан-
оьного виробничого об’єднання «Поліграфннига» Держком-
видаву УРСР, 252057, Київ-57, Довженка, 3.

Видавництво «Мистецтво», 1980