Tag Archive for: Киев

Так уж повелось. что. когда мы вспоминаем донбасс и его славную столицу – донецк. в воображении прежде всего возникают копры и терриконы, длинные эшелоны с каиенным углем. идущие во все концы нашей страны.

Это вполне закоиоиерно и естественно. После Октябрьской революции Донецкий край приобрел славу Всесоюзной кочегаркн. Он сыграл огромную роль в осуществлении планов социалистической индустриализации страны.

С особой заботой относился к нуждам горняцкого края В. И. Ленин. Здесь впервые вместо обушка применили отбойный молоток. ком. байн и другие механизмы. облегчившие ТРУД шахтеров. сделавшие его высокопроизводительным. в
этом краю зародилось и триумфально разнеслось по стране легендарное стахановское движение.

Однако донецк не только горад угля. Он навестен также как город чугуна и сверхтвердых сталей. современнейших прокатных станов. большой химии и точной аппаратуры. Здесь действуют десятки высоконощиых заводов и фабрик.

Старожилы помнят дореволюционную Юзовку с ее ‹собачевкаин» – лачугамн. вркоторых жили рабочие. На ее месте вырос нынец’яний донецкпрекрасный современный горОд. Вызывают восхищение широкие магистрали аеленотканных улиц.
чудесные бульвары и площади шахтерской столицы.

Горднтсн Донецк новостройкамн – вы. соко взнетнулнсь в небесную голубизну его жилые районы. продуманно спланированные с учетом запросов как взрослых, так и самых наленькнх жнтелей. Тут и привлекательно тенистые сквсёш, и
площадки для игр. и серебристые фонтаны. раннего лета до поздней осени в городе багряно. бсло. радужно цветут розы. Их здесь насчитывается свыше миллиона кустов – по одному на каждого жителя.

Донецк – один из крупнейших культурных центров республики. Ежедневно приглашают к себе посетителей его театры. филармония, гостеприимно открывают свои двери цирк. десятки прекрасно оборудованных дворцов ндомов культуры. бнбшнотек.

Все больше внимания привлекает н донецк научно-просветнтельный с его известным филиалом АН УССР. десятками научнонсследовательскнх институтов. вузов. техникумов. школ. донецк. сеюдняшннкн снпвола’нн которого. кроне угля и металла. стали книга и цветок.

 

Так уже довелося. що, коли ми згадуепо доибас і його славну столицю – донецьк. в уяві псредусін постають копри і терикони. довгі ешелони ”а кан’яиии вугілляи. які йдуть у всі кінці нашоя краіни.

То цілком закономірно і природно. Після Жовт. невої революції донецький край набув слави Всесоюзної кочегарии. Він відіграв велику роль у здійсненні планів соціалістичної індустріалізації краіни.

З особливим. піклуванням ставився до потреб гірничою каппа В. І. Ленін. Тут уперше замість о ушка застосували відбійний молоток. комбайн та інші механізми. які полегшили працю шахтарів. зробили її вноокопродуктивною. В цьому краї зародився і тріупгэальио полинув країною легенда ний стахановськи рух.

Але деэнецьк не тільки иісто вугілля. Він відомий також як місто чавуну і надніцннх сталей. найсучасніших прокатних станів. великої хініі і точної апаратури. Тут працюють десятки високо. потужних заводів’і фабрик.

Старожили пам’ятають дореволюціііну Юзівнг з її «собачівками» – калупамп, в яких жили ро ітннки. На її місці виріс нинішній донецьк – прекрасне сучасне місто. Викликають захоплення шнрокі магістралі зеленотнаннх вулиць, чудові бульпічи і площі шахтарської столиці.

ншаеться донецьк новобудовами – внсоно зметиулнсь у небесну блакнть його. житлові ранони. вдумливо сплановані з урахуванням запитів як дорослих. так і найменших мешканців. Тут і приваблнво тінисті сквери. :: ігрові майданчики. і
сріблясті фонтани. З ранньою літа до пізньої осені в місті багряно. біло. рожево буяють троянди. Іх тут нараховується понад мільйон кущів- по одному на кожного жителя!

донецьк – один з найбільших культурних центрів республіки. Щодня запрошують до себе відвідувачів його театри. ілармонія. гостинно відкриоають свої двері цирк. десятки прекрасно обладнаннх палаців і будинків культури. бібліотек.

Усе більше уваги привертає й донецьк науково“освітній з його відомим філіалом АН УРСР. де. сяткамн наукоюдослідпнх інститутів, вузів. технікумів. шкіл. донецьк. сьогоциішніми символами якого. окрім вугілля і металу. є книга ! квітка.

 

 

Львов

Комплект панорамных открыток
(На украинском, русском и англииском языках)

Киев, «МИСТВЦТВО», 1979

Фото Георгия Ивановича Угриновича
Редактор Н. С. Павловська

Художній редактор Т. Г. Єрошвнко
Технічний редактор Т. С. атарвнкова

БФ 30175. 14.11.77. Зам. 8-3003. Тираж 50 000. Видавництво
«МИСТЕЦТВО», 252034, КИЇВ-34, Золотовсзрітська, 11. Головне
підприємство республіканською виро ничого об*єднання
«Поліграфкнига» Аержкомвидаву УРСР, 252057 , Київ-57,
Київ, Аовакенка, З.

Памятник В. Ї. Леніну

Будинок виконкому міської Ради
народних депутапв

Головний вхід на Пагорб Слави
Монумент Слави Радянській Армії
Памятник Ярославу Галану

Памятник Ївану Франку

Державний ордена Леніна університет ім. Івана Франка

Нові корпуси політехнічного інституту
Філіал Центрального музею В. Ї. Леніна
Музей старовинної зброї

Каплиця Боїмів

Площа Адама Міцкевича
На площі Ринок
На розі вулиць Верхньозеленої та
Кримської
На проспекті Т. Г. Шевченка
На вулиці О. С. Щербакова
Панорама старої частини міста
Новий спортивний комплекс АСТ
«Трудові резерви»
У Стрийському Парку
Грот з левами на горі Високий заМок
Аорога Львів – Вінники

КИЕВ

Комплект: 22 открытки с текстами на украинском, русском, английском, французском и немецком языках Киев, «Мыстэцтво»

Фото Бориса Александровича Минделя,
Игоря Алексеевича Кропивницкого,
Ростислава Ивановича Якименко

И Юрия Михайловича Бусленко
Художественное оформление
Владимира Борисовича Бродского

Редактор Т. 0. Барвінська
Художній редактор. М. О. Крєпкий
Технічний редактор.. Т.С. Татсірєнкова
«МИСТЄЦТВО», 252034-, Київ-34,
Золотоворітська’, 11.

БФ 32460, Вид. М.) 10617. Т. 100 000 пр.
З. 6-514. «Поліграфкнига». Ц. 1 крб. 18“ к.
«Мистецтво», 1986

Фото Бориса Олександровича Мінделя,
Ігоря Олексійовича Кропивницького,
Ростислава Івановича Якименка
та Юрія Михайловича Бусленка
Комплект: 22 листівки з текстами
українською, російською, англійською,
французькою та німецькоюмовами
Київ, «Мистецтво»

3323211

ПЕРЕЛІК СЮЖЕТІВ

Київський філіал Центрального музею.

В. І. Леніна

Центральна магістраль міста
Хрещатик
Меморіальний комплекс «Український державний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.»
Памятник-музей визволителям Києва
від ніМецько-фашистських загарбників
у селі Нові Петрівці
Обеліск на честь міста-героя Києва
Пам7ятник М. Ф. Ватутіну
Монумент на честь возз,єднання
України з Росією
Центральна частина міста
Палац культури «Україна»
Паміятник Т. Г. Шевченку
Києво-Печерський державний історико-‘
культурний заповідник
Паміятник О. С. Пушкіну
Нові корпуси університету
Площа Богдана Хмельницького
У парку імені М. Т. РильсьКого
Золоті .ворота
Житловий масив Русанівка
Центральний стадіон
Києво-Видубицький монастир
Ландшафтний парк імені Є. В. Вучетича
На території Музею народної
архітектури , та побуту УРСР
Пляж у Гідропарку
НА ОБКЛАДИНЦІ:
Площа Жовтневої Революції
Пам,ятний знак на честь
заснування Києва
Святковий фейєрверк

 

Так уж повелось. что. когда мы вспоминаем донбасс и его славную столицу – донецк. в воображении прежде всего возникают копры и терриконы, длинные эшелоны с каиенным углем. идущие во все концы нашей страны.

Это вполне закоиоиерно и естественно. После Октябрьской революции Донецкий край приобрел славу Всесоюзной кочегаркн. Он сыграл огромную роль в осуществлении планов социалистической индустриализации страны.

С особой заботой относился к нуждам горняцкого края В. И. Ленин. Здесь впервые вместо обушка применили отбойный молоток. ком. байн и другие механизмы. облегчившие ТРУД шахтеров. сделавшие его высокопроизводительным. в
этом краю зародилось и триумфально разнеслось по стране легендарное стахановское движение.

Однако донецк не только горад угля. Он навестен также как город чугуна и сверхтвердых сталей. современнейших прокатных станов. большой химии и точной аппаратуры. Здесь действуют десятки высоконощиых заводов и фабрик.

Старожилы помнят дореволюционную Юзовку с ее ‹собачевкаин» – лачугамн. вркоторых жили рабочие. На ее месте вырос нынец’яний донецкпрекрасный современный горОд. Вызывают восхищение широкие магистрали аеленотканных улиц.
чудесные бульвары и площади шахтерской столицы.

Горднтсн Донецк новостройкамн – вы. соко взнетнулнсь в небесную голубизну его жилые районы. продуманно спланированные с учетом запросов как взрослых, так и самых наленькнх жнтелей. Тут и привлекательно тенистые сквсёш, и
площадки для игр. и серебристые фонтаны. раннего лета до поздней осени в городе багряно. бсло. радужно цветут розы. Их здесь насчитывается свыше миллиона кустов – по одному на каждого жителя.

Донецк – один из крупнейших культурных центров республики. Ежедневно приглашают к себе посетителей его театры. филармония, гостеприимно открывают свои двери цирк. десятки прекрасно оборудованных дворцов ндомов культуры. бнбшнотек.

Все больше внимания привлекает н донецк научно-просветнтельный с его известным филиалом АН УССР. десятками научнонсследовательскнх институтов. вузов. техникумов. школ. донецк. сеюдняшннкн снпвола’нн которого. кроне угля и металла. стали книга и цветок.

[hr]

Так уже довелося. що, коли ми згадуепо доибас і його славну столицю – донецьк. в уяві псредусін постають копри і терикони. довгі ешелони ”а кан’яиии вугілляи. які йдуть у всі кінці нашоя краіни.

То цілком закономірно і природно. Після Жовт. невої революції донецький край набув слави Всесоюзної кочегарии. Він відіграв велику роль у здійсненні планів соціалістичної індустріалізації краіни.

З особливим. піклуванням ставився до потреб гірничою каппа В. І. Ленін. Тут уперше замість о ушка застосували відбійний молоток. комбайн та інші механізми. які полегшили працю шахтарів. зробили її вноокопродуктивною. В цьому краї зародився і тріупгэальио полинув країною легенда ний стахановськи рух.

Але деэнецьк не тільки иісто вугілля. Він відомий також як місто чавуну і надніцннх сталей. найсучасніших прокатних станів. великої хініі і точної апаратури. Тут працюють десятки високо. потужних заводів’і фабрик.

Старожили пам’ятають дореволюціііну Юзівнг з її «собачівками» – калупамп, в яких жили ро ітннки. На її місці виріс нинішній донецьк – прекрасне сучасне місто. Викликають захоплення шнрокі магістралі зеленотнаннх вулиць, чудові бульпічи і площі шахтарської столиці.

ншаеться донецьк новобудовами – внсоно зметиулнсь у небесну блакнть його. житлові ранони. вдумливо сплановані з урахуванням запитів як дорослих. так і найменших мешканців. Тут і приваблнво тінисті сквери. :: ігрові майданчики. і
сріблясті фонтани. З ранньою літа до пізньої осені в місті багряно. біло. рожево буяють троянди. Іх тут нараховується понад мільйон кущів- по одному на кожного жителя!

донецьк – один з найбільших культурних центрів республіки. Щодня запрошують до себе відвідувачів його театри. ілармонія. гостинно відкриоають свої двері цирк. десятки прекрасно обладнаннх палаців і будинків культури. бібліотек.

Усе більше уваги привертає й донецьк науково“освітній з його відомим філіалом АН УРСР. де. сяткамн наукоюдослідпнх інститутів, вузів. технікумів. шкіл. донецьк. сьогоциішніми символами якого. окрім вугілля і металу. є книга ! квітка.

[hr]

 

 

donetsk_1962_01_960

donetsk_1962_02_960

Донецк. Площадь им. Ленина.

donetsk_1962_03_960

donetsk_1962_04_960

Донецк. Областная библиотек: им. Крупской

donetsk_1962_05_960

donetsk_1962_06_960

Донецк. Вид из парка

donetsk_1962_07_960

donetsk_1962_08_960

Донецк. Кинотеатр им. Шевченко.

donetsk_1962_09_960

donetsk_1962_10_960

Донецк. Вогэал.

donetsk_1962_11_960

donetsk_1962_12_96'

Донецк. Здание ‹Донбассэнергостроя›.

Донецк0е книжное БП 11277. Зак. 654. Т. 15 500. 11. 2 к.
издательство. 1962. Киев. книжио-журнальная ф-ка‚

 


Read more


Read more


Read more


Read more


Read more