Tag Archive for: Латвия

Kartīšu komplekts
JAUNĀ RĪGA
V. Gaiļa foto
Metiens 150000 eks. Katra kartīte maksā 5 kap. Ofs. tehn. Rīgas Paraugtip.
Vienības gatvē ll. Pasūt. Nr. 590.
2n2422n
©«Liesma», 1976

 

Komplektā I6 kartītes. Maksā 94 kap. Māksl. redaktore V. Šakina.
Tehn. red. D. Pastare

asaru_01_960

asaru_02_960

Рижское взморье. Электропоезд на станции Ассари.

Rīgas Jūrmala. Elektrovīlciens Asaru stacijā.

Latvijas Valsts izdevniecība. 5l84-Mk 792/21
AMetiens 10.000. JT 30146. Maksā 15 kap.