Tag Archive for: Слава КПСС

Художник Е. Соловьев.

11104511-57. 3-455. Т. 1000 000. Ц. 20 к. 3. 283.
Полиграфкомбинат, г. Калинин.

Художник Ф. В. Киселев.

А05736. 3VII П-61. 8. 656 112,5 млн.
Тип. изд-ва «Советский художник».
Москва, Мало-Московская ул. 21.

Цена 2 коп.

kpcc_1961_01_960

kpcc_1961_02_960

Слава КПСС – 1961
Художник Ф. В. Киселсв.

А05736. 3.\Ч1-61. 3. 656 Т. 2.5 млн.
Тип. изд-за «Советский художник».
Москва. Мало-Московская ул.‚ 21.
Цена 2 коп.