Tag Archive for: Советов в г. Талды-Кургане

Мұқабаның бірінші бетінде:
Талдықорған қаласындағы Советтер үйі
Мұқабаның соңғы бетінде: Жетісу кеші

На первой странице обложки: Дом Советов в г. Талды-Кургане
На последней странице обложки: Вечер в Семиречье

Фото К. Мустафина, В. Суслина
Редакторы Д. Базарбаева, А. Баирова
Художественный редактор В. Коренчук
Технический редактор А. Токмурзина

Подписано к печати 96.П.80. УГ 25200. Алма-Ата. ПК. 3. 3832.
Т. 50 000 экз. Ц. 35 к. В комплекте 19 открыток
© Издательство «Өнер», 1981