Tag Archive for: Э. РАПОПОРТ

Издательство «СОВЕТСКИЙ ХУДОЖНИК»
15 открыток. Цена 32 коп.
Художник Э. РАПОПОРТ
Редактор _И. Щепетова
Техн. редактор А. Бепяк
Подп. в печ. 24.\/-68 г. 8а-1081
8. 2294. Тираж 150.000 68
1-я Обр. тип. им. А. А. Жданова