Черкаси. Палац піонерів.

Кольорове фото Т. Бакмана

БФ 19730 18/М 1961 р. З. 1281
Т. 20 000. Друкарня ім. Володарського,
Ленінград. Ціна 2 коп.

Poltava (Ukrainian: Полта́ва) is a city located on the Vorskla River in central Ukraine. It is the administrative center of the Poltava Oblast (province), as well as the surrounding Poltava Raion (district) of the oblast. Poltava’s estimated population is 298,652 (as of 2011).

———————————-

Полта́ва (укр. Полта́ва) — город на Украине, административный центр Полтавской области и Полтавского района (в состав района не входит). Расположен в северо-восточной части страны, на Приднепровской низменности. Находится на реке Ворскла. Первое упоминание о крае датируется XII веком, но судя по археологическим раскопкам на месте Полтавы ещё в VIII веке существовало поселение. С 27 февраля 1802 года по 3 июня 1925 года — административный центр Полтавской губернии.

(wikipedia.org)

Київська область. Електродоїння корів
на експериментальній базі «Терезіно».
Фото М. Мельника.

Державне видавництво «Мистецтво», 1954.
БФ 02482. Зам. 98. Тираж 50.000. Книжково-журнальна ф-ка. Киів.

Издательство «Планета». Москва. 1976
ДНЕПРОПЕТРОВСК

21 открытка. Цена 1 р. 13 к.

Фото Б. Логинова. А. Маркелова. Б. Круцко
Редактор П. Викторова.

Художественный редактор Т. Богданова
Технический редактор Т. Хлебнова

7/58-2047. АО1429. Т. 200000. Печать офсет. Бумага 240 г. 3. 1228-
Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфическии комбинат Союзпопиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств. полиграфии
и книжной торговли. г. Калинин, пр. Ленина. 5.

 

Площадь имени В. И. Ленина
Новый жилой массив Победа
Административное здание
Ордена Ленина металлургический завоц имени Г. И. Петровского
В оранжерее
Автодорожный мост имени 50-летия Великого Октября
В речном порту
Монумент Вечной Славы
Безымянная высота. Фрагмент мемориального комплекса
Памятник Герою Советского Союза, секретарю поцпольного обкома партии Н. И. Сташкову
Панорама города
Музей Комсомольской Славы имени Александра Матросова
В Центральном парке культуры и отцыха имени Т. Г. Шевченко
«Скорбящая» – памятник студентам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Здание диорамы «Битва за Днепр»
Фрагмент полотна диорамы
Государственный театр оперы и балета
В фойе театра
Набережная имени В. И. Ленина
Яхты на Днепре
Памятник Т. Г. Шевченко на Комсомольском острове
Вечер на Днепре
Главный учебный корпус Государственного университета имени ЗОО-летия воссоединения Украины с Россией
Выступает студенческий ансамбль
Медицинского института
Город строится
На детской площадке
Приднепровская ГРЭС
На радиозаводе
В цехе трикотажного объединения «Днепрянка»
Автодорожная гороцская магистраль
Ресторан «Поплавок»
Железнодорожный вокзал
Аэропорт
Гостиница «Украина»
Кинотеатр «Родина»
Вход в Центральный парк культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко
Идут занятия в клубе «Алые паруса»
Дворец культуры шинников
После трудового дня
Стадион «Метеор»
Футбольная команда «Днепр»
Универмаг «Славутич»
В уни версаме

На обложке: На проспекте имени
Карла Маркса
Фото 5. Круцко
Жилой массив Солнечный
Идет сталь
Фото 5. Логинова, А. Маркелова

Через десяток літ буде два віки відтош, як на березі тихої Лугані при ливарному заводі виникло селище. На початку “80-их років минулого століття, об’єднавшись з поселенням Кам’яний Брід, воно дістало статус міста. і при народженні, і в наші дні його обличчя визначають риси, які дозволяють говорити про нього як про місто в робочій спецівці.

Десятки заводських труб, громаддя виробничих корпусів, тисячі й тисячі людей, що вливаються у прохідні підприємств, а по закінченні зміни розтікаються по оновлених, забудованих висотними спорудами зелених вулицях і площах, де снують автобуси, тролейбуси, трамваї,-д таким постає сучасний Ворошиловград. І живе тут нар0д, гордифй усвідомленням своєї причетності до великої армії труда – робітничого класу Країни Рад..

У пролетарському Луганську, як довго називалося місто, на початку нинішнього століття утворилися марксистські гуртки. Революцію 1905-1907 рр. його жителі ознаменували масовими виступами проти царизму. Тоді ж тут виникла і активно діяла Рада робітничих депутатів -одна з перших у Росії. Мужня боротьба трудящих Луганська, керована більшовиками і високо оцінена В. І. Леніним, не припинялася ні на хвилину,. Вже на другий день після переможного штурму Зимового Радянську владу було проголошено і в Луганську. Надійною опорою її стало місто під час громадянської війни, так само міцно тримали в руках зброю гор0дяни і в період Великої Вітчизняної. Самовіддано відроджували вони 3 руїн визволений від гітлерівців Ворошиловград.

Недавно вся країна відзначила 50-річчя стахановського руху.

Доречно тому згадати, що прославлений гірник встановив рекорд на цій шахтарській землі, що на т0дішньому Луганському паровозобудівному заведі – нині головному підприємстві виробничого об’єднання «Ворошиловградтепловоз» – нар0дився почин, що передував трудовому педвигу Стаханова і був підхоплений усією країною: «П’ятирічку – за чотири роки!».

Ворошиловград є Одним з найбільших індустріальних центрів СРСР. Крім тепловозів, він випускає техніку для вугільної промисловості і колінчасті вали, сталеві труби й автомобільні клапани, сукно й трикотаж, взуття і цукерки. До міських околиць підійшли шахти.

3 індустрією, її потребами пов’язана діяльність місцевих наукових і проектних установ. У співдружності з виробничниками їх колективи вирішують актуальні завдання науково-технічного прогресу.. До практичної) роботи все активніше підключаються учені машинобудівного, сільськогосподарського, медичного, педагогічного інститутів. Значний і культурний потенціал Ворошиловграда, де функціонують український музичнопдраматичний, російський драматичний театри та театр ляльок, філармоня, цирк, краєзнавчий, художній музеї, музей К. Є. Ворошилов ва, Палаци культури, десятки бібліотек, спортивні обєкти. Діє обласна організація Спілки письменників України, правління якої знаходиться, до речі, в будинку, де жив місцевий ур0дженець, відомий російський
лексикограф і літератор В. І. Даль.

Заслуги міста перед країною гідно відзначені Батьківщиною. Його нагор0джено орденами Червоного Прапора і Жовтневої Революції.

ПЕРЕЛІК ЛИСТІВОК

Пам’ятник В. І. Леніну. Будинок видавництва «Ворошиловградська правда».
Площа Ворошилова. Пам’ятник К. Є. Ворошилову.
Меморіал «Гостра Мотила».
Памятний знак на честь льотчиків. Меморіал на честь героїв революції і громадян-
ської війни.
Будинок краєзнавчого музею. Памятник залізничникаи.
Монумент «Трудівникові Луганщини». Вулиця Коцюбинського.
Погруддя О. Г. Моп0дчого. Куточок скверу.
Пам’ятник «Слава труду». Вид на вулиці Радянську і Оборонну.
Висотнии будинок на 13..й лінії. Пам’ятник паровозобудівникам міста.
Площа Героїв Великої Вітчизняної війни.
Готель «Турист».
Муздрамтеатр. Памятник В. І. Далю.
Будинок звязку. Станція техобслуговУвання.
Автовокзал.
Фонтани на вул. Коцюбинського. Залізничний вокзал.
Ресторан «Перник». Критий ринок.
Універмаг «Росія».

Га обкладинці: вул. Коцюбинського (1 стор.); у парку ім. 1 Травня, 13-а лінія
4 стор.

Через десяток лет будет двавека с той поры, как на берегу тихой Лугани при литейном зав0де возник поселок. В начале 80-х г0дов прошлого столетия, объединившись с поселением Каменный Бред, он получил статус гор0да. И при рождении, и в наши дни его облик определяют черты, которые позволяют говорить о нем как о городе в рабочей спецовке.

Десятки заведских труб, громады производственных корпусов, тысячи и тысячи пиодей‚ впивающиеся в проходные предприятий, а по окончании смены растекающиеся по обновленным, астроенным
высотными зданиями зеленым улицам и площадям, где снуют автобусы, троллейбусы, трамваи,…- таким предстает современный Ворошиловград. И живет здесь нар0д‚ гордый сознанием своей причастности к великой армии труда – рабочему классу Страны Советов.

В пролетарском Луганске, как долго назывался город, в начале нынешнего столетия образовались марксистские кружки. Революцию 1905-4907 гг. его жители ознаменовали массовыми выступлениями против царизма. Тогда же здесь был создан иактивно действовал Совет рабочих депутатов -один из первых в России. Мужественная борьба трудящихся Луганска, ведомых большевиками и высоко оцененная В. И. Лениным, не прекращалась ни на минуту. Уже на второй день после победного штурма Зимнего Советская власть была провозглашена ив Луганске. Надежной опорой ее стал город во времена гражданской войны, так же крепко держали в руках оружие горожане и в пери0д  Великой Отечественной. Самоотверженно возрождали они из руин
освобожденный от гитлеровцев Ворошиловград.

Недавно вся страна отметила 50-летие стахановского движения.

Уместно поэтому вспомнить, что Прославленный горняк установил рекорд на этой шахтерской земле, что на тогдашнем Луганском паровозостроительном заведем-ныне головном предприятии производственного объединения «Ворошиловградтепловоз»-родился почин, предшествовавший трудовому подвигу Стаханова и псдхваченный всей страной: «Пятилетку -» в четыре года!».

Ворошиловград является одним из крупнейших индустриальных центров СССР. Помимо тепловозов, он выпускает технику для угольной промышленности и коленчатые валы, стальные трубы и автомобильные клапаны, сукно и трикотаж, обувь и конфеты. К гор0дским окраинам подошли шахты.

С индустрией, ее нуждами связана деятельность местных научных и проектных учреждений. В ссдружестве с произведственниками их коллективы решают актуальные задачи научно-технического прогресса. К практической работе все активнее подключаются ученые машиностроительного, сельскохозяйственного, медицинского, педагогического институтов. Значителен и культурный потенциал Ворошиловграда, где функционируют украинский музыкально-“драма…ческий, русский драматический театры и театр кукол, филармония, цирк, краеведческий, художественный музеи, музей К. Е. Ворошилова, Дворцы культуры, десятки библиотек, спортивные объекты. Действует областная организация Союза писателей Украины, правление которой размещается, кстати, в здании, где жил местный уроженец, известный русский лексикограф и литератор В. И. Даль.

Заслуги города перед страной по достоинству отмечены Р0диной. Он
награжден орденами Красного Знамени и Октябрьской Революции.

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТКРЫТФК

Памятник В. И. Ленину. Здание издательства «Ворошиловградская правда»…
Площадь Ворошилова. Памятник К. Е. Ворошилову.
Мемориал «Острая Могила».
Памятный знак в честь летчиков. Мемориал в честь героев революции и гражданской войны.
Здание краеведческого музея. Памятник железнодорожникам.
Монумент «Труженику Луганщины». Улица Коцюбинского.
Бюст А. И. Молодчего. Уголок сквера.
Памятник «Слава труду». Вид на улицы Советскую и Оборонную.
Высотный дом на 13-й линии. Памятник паровозостроителям города.
Площадь Героев Великой Отечественной войны.
Гостиница «Турист».
Муздрамтеатр. Памятник В. И. Далю.
Дом связи. Станция техобслуживания.
Автовокзал.
Фонтаны на ул. Коцюбинского. Железнодорожный вокзал.
Ресторан «Перник». Крытый рынок.
Универмаг «Россия»
На обложке: ул. Коцюбинского (1 стр.); в парке им. 1 Мая, 13-я линия (4 стр.).

 

Фото Б. Коробейникова. «Ворошиловград». Комплект із 17 кольорових листівок. Автор тексту Г. Рудь. © Редакція українсь-
ких календарів і художніх листівок. Київ. 1986. «Радянська Україна». Тираж 131000 комплектів. Зам. 04938. Ордена
Леніна комбінат друку ВИДавництва «Радянська Україна». Ціна 94 к. БФ 11453.
Фото Б. Коробейникова. Художественное оформление обложки Т. Лукомской. «Ворошиловград». Автор текста Г. Рудь.
Составитель А. Радченко. Комплект из 17 цветных открыток (на украинском и русском языках). Редакция украинских календа-
рей и художественных открыток. «Радянська Україна».

в Ш 40 -. 86

М227(04) – 86
ВІДСИЛАТИ ПОШТОЮ ТІЛЬКИ У КОНВЕРТІ

Вы бывали в Каневе? На этот вопрос утвердительно ответят сегОдня тысячи и тысячи наших современников. Ежедневно они прокладывают сюда дороги. тропы и тролинки из близких и далеких краев. потому что особая и завидная биография у этого города. Страница за страницей она поведет вас вдоль веков. в пучину борьбы украинского нарола против угнетателей. увлечет примерами пламенного патриотизма и героизма.

Много здесь памятных мест. У подножья Княжьей горы поклонитесь памяти украинского советского археолога. этнографа, основателя музейного дела на Украине Н. Ф. Биляшевского. Посетите Мемориальный парк. При входе в него вы непременно остановитесь перед светлым сооружением из стекла и бетона. Это библиотекамузей А. п. Гайдара, который с оружием в руках боролся с гитлеровцами в составе партизанского отряда в каневских лесах. На отвесной круче похоронен писательвоин, скошенный вражеской пулей.

Но все время в этом путешествии мыслями и сердцем вы будете стремиться на Тарасову гору, что так высоко вознеслась над Славутой. Отсюда увидите «лани широкополі, 1 дніпро. і кручі». Пройдетесь залами мемориального музея Великого Кобзаря и буцто перечитаете книгу его подвижнической жизни. И уже потом. когда будете ходить уютными улицами, скверамш и парками старинного и такого помолодевшего под звездой Октября города, когда будете знакомиться с его счастливым сегодняшним днем. не оставит вас ни на минуту взволнованная и высокая мечта поэта о светлом дне его матери-Украины.

Ее прекрасное, совершенное` воплощение вы будете отмечать на каждом шагу. Со склонов днепровой горы взгляду откроется грандиозная панорама Каневской ГЭС. Невдалеке. под горой Московкой. поднялся многоэтажный городок. В нем счастливо поселились хозяева электростанции. которая дала жизнь заводам и фабрикам. привела в движение сложные машины окрестных колхозов.

Это она. высокая мечта Тараса. ожнла в белокаменных сооружениях. которые так празднично украшают центр города. площадъ Ленина. – дома культуры. гостиницы «днепр», дома связи, в кварталахсовременных жилищ центральных улиц Ленина, Шевченко, Киевской. в корпусах новых промышленных предприятий. Знаете ли вы. что Канев – город портовый? к берегам рукотворного моря швартуются суда. которые приплывают из далеких и близких краев.

Канев – горад туризма. прекрасное ме, сто для отдыха труцящихся. По чистоте воздуха его сравнивают с высокогорными станциями Кавказа. На Наневщину приходится более 2000 часов солнечного сияния. Это больше, чем имеют некоторые курорты Черноморского побережья.

Бывали ли вы в Каневе? Если нет. пусть этот комплект открыток послужит вам его визитной карточкой. искренним. гостеприимным приглашением посетить город на днепре.

ПЕРЕЧЕНЬ ОТКРЫТОК
Памятник Т. Г. Шевченко.
Музей Т. Г. Шевченко.
Лестница, .ведущая на Тарасову гору.
Памятник на могиле А. П. Гайдара.

Библиотека-музей А. П. Гайдара.
Гостиница «Тарасова гора».
Кинотеатр «Канев».
Универмаг.
Автовокзал.
Турбаза.
Вид на город.
На обложке: памятник В. И. Ленину
(1 стр.): в шлюзе Каневской ГЭС
(4 стр.).

[hr]

Ви бували у Каневі? На це запитання ствердну відповідь сьогодні можуть дати тисячі і тисячі наших сучасників. Щодня багато стежин і доріг прокладають сюди люди з близьких і далеких країв. бо особлива й завидна біографія у цього міста. Сторінка за сторінкою вона поведе вас упрОдовж віків, у вир боротьби українського народу проти гнобителів. захопить прикладами полум’яного патріотизму і героїзму.

Чимало тут пам’ятних місць. Біля підніжжя Княжої гори вклоніться пам’яті українського радянського археолога. етнографа. засновника музейної справи на Україні М. Ф. Біляшівського. Завітайте до Меморіального парку. При вході до нього ви неодмінио зупинитеся перед світлою спорудою із скла й бетону. То бібліотекамузей А. П. Гайдара. який зі зброєю в руках боровся з гітлерівцями у складі партизанського загону в канівських лісах. На стрімкій кручі поховано письменника-воїна. скошеного ворожою кулею.

Та увесь час у цій подорожі линутимете думками й серцем на Тарасову гору. що так високо звелась над Славутою. Звідси побачите «лани широкополі. і дніпра. і кручі». Пройдетеся залами меморіального музею Великого Кобзаря і ніби перечитаєте книгу його подвижницького життя. І вже потім. коли ходитимете ошатними вулицями. скверами і парками старовинного й такого помолоділого під зорею Жовтня міста. коли зн айомитиметеся з його щасливим сьогоденням, не полишатиме вас ні на хвилину бентежна й висока мрія поета про світлий день його неньки-України.

ії прекрасне. довершене втілення ви відзначатимете на кожному кроці. Зі схилів дніпровоі’ горн зорові відкриється грандіозна панорама Канівської ГЕС. Неполалік, під горою Московкою. виструнчилося багатоповерхове містечко. В ньому щасливо оселилися господарі цієі електростанції. яка дала життя заведам і Фабрикам. привела у рух складні машини навколишніх колгосп в.

То вона. висока Тарасова мрія. ожила у білокам’яних спорудах. що- так святково прикрашають центр міста. площу Леніна. Будинку культури. готелю «дніпра». Вудннку зв’язку. в кварталах сучасних экител по центральних вулицях Леніна, Шевченка. Київській, у корпусах нових промислових підприємств.

Чи знаєте ви. що Канів – місто портове? До берегів рукотворного моря швартуються судна, які припливають з далеких близьких країв.

Канів – місто туризму. прекрасне місце для відпочинку труцящих. За чистотою повітря його порівнюють з високогірними станціями Кавказу. На Канівщину припадає понад 2000 годин сонячного сяяння. Це більше. ніж мають деякі курорти Чорноморського узбережжя.

Чи бували ви у Каневі? Якщо ні. хай оцей комплект листівок послужить вам його візитною карткою. щирим. гостинним запрошенням відвідати місто на дніпрі.

ПЕРЕЛІК ЛИСТІВОК
Памятник Т. Г. Шевченку.
Музей Г. Г. Шевченка.
Сходи, що ведуть на Тарасову ГООУ.
Пам’ятник на могилі А. П. ГайдаРа.

Бібліотека-музей А. п. Гайдара.
отель «Тарасова гора».
Кінотеатр «Канів».
Універмаг.
Автовокзал.
Турбаза.
Вид на місто.
На обкладинці: пам’ятник В. І. Лені-
ну (1 стор.); у шлюз] Канівської ГЕС
(4 стор.).

«Радянська Україна». 1980. Київ.
БФ 10610. 3. 05414. Т. 90.000.
Відсилати тільки у конверті.
8123211.

80205 – 088
к М227(04) – 80 41 ” 80

На экономической карте страны он значится как крупный центр угледобычи и произв0дства металла. Специалисты же по озеленению стремятся сюда, чтобы познакомиться с методами выращивания цветов и других декоративных растений. И в этом нет ничего удивительного: уголь и розы-сила и нежность -весьма к лицу городу-богатырю. О Донецке можно долго и много говорить, но словами, пожалуй, не передать всей его мощи и величия. Однако, если перейти на язык цифр, он будет поражать своей звучностью. Достаточно сказать, что основной предукции – угля – здесь добывают около 20 миллионов тонн в год: столько же, сколько дают его, например, все шахты Франции. Производство чугуна, стали и проката достигает ныне почти 5 миллионов тонн. Полторы сотни предприятий гор0да выпускают ежегодно самой разнообразной продукции на миллиарды рублей.

Современный Донецк раскинулся на площади 358 кв. км, в нем проживает более миллиона человек. Каждый второй гектар его территории – это газоны, парки или бульвары: на каждого жителя приходится почти по 18 квадратных метров зеленых насаждений. Таким город стал лишь несколько десятилетий назад. А когда-то о нем, а вернее, о дореволюционной Юзовке, известный писатель и врач В. Вересаев писал: «Черная земля, черные дороги… Нет ни одного деревца, ни одного кустика; нет ни пруда, ни ручейка». Да, так было…

Но пришло время, и донецкий пролетариат, собранный в единый кулак большевиками-ленинцами, стал хозяином на этой политой его потом и кровью земле. В жестоких схватках с белогвардейцами и интервентами он отстоял завоевания революции. И о тех героических днях напоминает ныне зажженный навечно огонь в сквере имени Павших коммунаров. Неувядаемой славой покрыли себя жители шахтерской столицы и в г0ды Великой Отечественной войны. Десятки тысяч из них были бойцами народного ополчения, каждый третий участвовал в строительстве оборонительных сооружений. Ни одной минуты передышки из долгих 700 дней фашистской оккупации не давали ненавистному врагу партизанские отряды и псдпольно-патриотические группы. 06 их боевых делах напоминает памятник

«Непокоренные», установленный в одном из скверов Пролетарского района. Немеркнущий подвиг советских воинов, свершенный у стен города, олицетворяет монумент «Освободителям Донбасса» в парке имени Ленинского комсомола и ряд других памятников в честь героев.

В послевоенный период Донецк неудержимо рос вверх и раздавался вширь. И не случайно поэтому многие его достопримечательности связаны с темой труда. Таков, например, монумент «Слава шахтерскому труду» с величественной фигурой горняка на Шахтерской площади-своеобразная визитная карточка областного центра.

Зодчие и строители Донецка создали в последнее время немало красивых комплексов и ансамблей. Так, в районе пересечения улицы Артема с проспектом Титова удачно дополняют друг друга стадион «Локомотив» с теннисными кортами, высотная гостиница «Шахтер», Дворец молодежи «Юность» и группа 14-этажных домов с торговым центром. Органично вписались в силуэт города и цирк «Космос» на Ленинском проспекте, и Дворец спорта на проспекте Ильича, и новый Дворец пионеров и школьников на бульваре Шевченко, и выставочный комплекс в парке
имени Ленинского комсомола.

Донецк-крупный научный и культурный центр. Здесь более 100 научноисследовательских, проектных, конструкторских и других институтов. Работу многих таких учреждений координирует Донецкий научный центр АН УССР. Вечером зажигаются огни в Государственном академическом театре оперы и балета, в областном украинском музыкально-драматическом театре имени Артема,
в Дворцах и Домах культуры, клубах.

В последнее время все более значительную роль в жизни города играет Донецкий ботанический сад АН УССР, самый молодой в нашей стране. Одно из важных направлений в его работе -озеленение промышленных территорий. В коллекции ботсада 180 сортов роз. Но в летнее время розарием, по сути, являются все улицы и площади города, на которых цветет миллион кустов роз – по одному на
каждого жителя Донецка.

перечень открыток

Памятник В. И. Ленину. Театр.
Памятник борцам за Советскую власть. Управление шахты «Заперевальная».
Ул. Артема. Памятник Артему.
Памятник жертвам фашизма. Площадь Коммунаров.
Памятник «Освободителям Донбасса». Комсомольский проспект.
Памятник Т. Г. Шевченко. Кинотеатр им. Т. Г. Шевченко.
Областная библиотека им. Н. К. Крупской. Админздание.
Здание Министерства угольной промышленности УССР. Набережная реки Кальмиус.
Главный корпус университета. Спорткомплекс.
Институт травматологии и ортопедии. Озеро в парке им. А. С. Щербакова.
Площадь В. И. Ленина. Дворец культуры.
Дворец молодежи «Юность».
Ботсад АН УССР.
Гостиница «Шахтер». Цирк «Космос».
Автовокзал «Северный».
Железнодорожный вокзал.
Детская железная дорога. Мозаичный городок сказок.
На обложке: памятник «Освободителям Донбасса», набережная (1 стр.); вид на
город (4 стр.).

Фото В. Болясного. Художественное редактирование и оформление обложки
А. Радченко. «Донецк». Автор текста А. Иванов. Составитель В. Гринько.
Комплект из 17 цветных открыток (на украинском и русском языках). Редакция
украинских календарей и художественных открыток. «Радянська Украіна».

 

На економічній карті країни його позначено як великий центр вуглевидобутку і виробництва металу. Спеціалісти ж по озелененню поспішають сюди, щоб познайомитися з методами вирощування квітів та інших декоративних рослин. і в цьому немає нічого дивного: вугілля і троянди -сила і ніжність – вельми до лиця місту-богатирю. Про Донецьк можна довго і багато говорити, але словами,
мабуть, не передати всієї його могутності і величі. Проте, якщо перейти на мову цифр, вона вражатиме своєю гучністю. Досить сказати, що основної прОдукції вугілля-тут видобувають близько 20 мільйонів тонн на рік: стільки ж, скільки дають його, наприклад, усі шахти Франції. Виробництво чавуну, сталі і прокату сягає нині майже 5 мільйонів тонн. Півтори сотні підприємств міста випускають щороку найрізноманітнішої продукції на мільярди карбованців.

Сучасний Донецьк розкинувся на площі 358 кв. км, у ньому мешкає більш як мільйон чоловік. Кожен другий гектар його території-це газони, парки або бульвари: на кожного жителя припадає майже по 18 квадратних метрів зелених насаджень. Таким місто стало лише кілька десятиліть тому. А колись про нього, вірніше, про дореволюційну Юзівку, відомий письменник і лікар В. Вересаєв писав:
«Чорна земля, чорні дороги… Немає жодного деревця, жодного кущика; немає ні ставка, ні джерельця». Справді, так було…

Але настав час, і донецький пролетаріат, зібраний в єдиний кулак більшовикамиленінцями, став господарем на цій политій його потом і кров’ю землі. У жорстоких сутичках з білогвардійцями та інтервентами він відстояв завоювання революції. про ті героїчні дні нагадує нині запалений навічно вогонь у сквері імені Полеглих комунарів. Невмирущою славою вкрили себе жителі шахтарської столиці і в роки Великої Вітчизняної війни. Десятки тисяч з них були бійцями народного ополчення, кожен третій брав участь у будівництві оборонних спОРУд. Жодної хвилини перепо-
чинку з довгих 700 днів фашистської окупації не давали ненависному ворогу партизанські загони і підпільно-патріотичні групи. Про їх бойові справи нагадує пам’ятник «Нескорені», встановлений в одному із скверів Пролетарського району. Немеркнучий подвиг радянських воїнів, здійснений біля стін міста, уособлює монумент «Визволителям Донбасу» в парку імені Ленінського комсомолу та ряд інших пам’ятників на честь героїв.

У післявоєнний період Донецьк нестримно ріс угору і роздавався ушир. І не випадково тому значна кількість його визначних пам’яток пов’язана з темою праці. Такий, наприклад, монумент «Слава шахтарському труду» з величною фігурою гірника на Шахтарській площі -своєрідна візитна картка обласного центру.

30дчі і будівельники Донецька створили останнім часом чимало красивих комплексів і ансамблів. Так, у районі перехрещення вулиці Артема з проспектом Титова вдало доповнюють Один одного стадіон «Локомотив» з тенісними кортами, висотний, готель «Шахтар», Палац молоді «Юність» і група 14-поверхових будинків з торговим центром. Органічно вписалися у силует міста і цирк «Космос» на Ленінському проспекті, і Палац спорту на проспекті Ілліча, і новий Палац піонерів та школярів на бульварі Шевченка, і виставочний комплекс у парку імені Ле-
нінського комсомолу.

Донецьк-великий науковий і культурний центр. Тут більш як 100 науководослідних, проектних, конструкторських та інших інститутів. Роботу багатьох таких закладів координує Донецький науковий центр АН УРСР. Увечері засвічуються вогні в Державному академічному театрі опери та балету, в обласному українському музично-драматичному театрі імені Артема, у Палацах і Будинках культури, клубах.

Останнім часом дедалі значнішу роль у житті міста відіграє Донецький ботанічний сад АН УРСР, наймолодший у нашій країні. Один з важливих напрямів в його роботі – озеленення промислових територій. У колекції ботсаду 180 сортів троянд. Але влітку розарієм, посуті, є всі вулиці і площі міста, на яких цвіте мільйон кущів троянд – по Одному на кожного жителя Донецька.

ПЕРЕЛІК ЛИСТІВОК
Пам’ятник В. І. Леніну. Театр.
Пам’ятник борцям за Радянську владу. Управління шахти «Заперевальна».
Вул. Артема. Пам’ятник Артему.
Пам’ятник жертвам фашизму. Площа Комунарів.
Пам’ятник «Визволителям Донбасу». Комсомольський проспект.
Пам’ятник Т. Г. Шевченкові. Кінотеатр ім. Т. Г. Шевченка.
Обласна бібліотека ім. Н. К. Крупської. Адмінбудинок.
Будинок Міністерства вуґільної промисловості УРСР. Набережна ріки Кальміус.
Головний корпус університету. Спорткомплекс.
інститут травматолотії і ортопедії. Озеро у парку ім. О. С. Щербакова.
Площа 8. І. Леніна. Палац культури.
Палац молоді «Юність».
Ботсад АН УРСР.
Готель «Шахтар». Цирк «Космос».
Авто вокзал «Північний».
Залізничний вокзал.
Дитяча залізниця. Мозаїчне містечко казок.
На обкладинці: пам’ятник «Визволителям Донбасу», набережна (1 стор.); вид на
місто (4 стор.).

Фото В. Болясного. «донецьк». Комплект із 17 кольорових листівок. Автор тексту
А. Іванов. © Редакція українських календарів і художніх листівок. Київ. 1986.
«Радянська Україна». Тираж 110000 комплектів. Зам. 07075. Ордена Леніна
комбінат друку видавництва «Радянська Україна». Ціна 94 к. БФ 10897.

На западе Украинской ССР у границы с Румынией, Венгрией, Чехословакией и Польшей расположена Закарпатская область. Она занимает юго-западные отроги и предгорья Украинских Карпат и Закарпатскую низменность. Здесь братской семьей живут украинцы, русские, венгры, румыны, словаки и люди многих других национальностей.

Почти тысячу лет пребывала закарпатская земля под иноземным игом. Кто только не царствовал в этом бесправном и обездоленном _крае. «В центре Европы 700 тысяч человек на грани голодной смерти… – сообщала о Закарпатье в марте 1932 года одна из голландских газет.- Нигде в мире нет столько горя, как здесь. Ни один уголок Европы не является таким отсталым, нигде не
встретите так много неграмотных…»

Освобождение пришло сюда золотой осенью 1944 года, а 26 ноября делегаты Первого съезда Народных комитетов единогласно приняли манифест о воссоединении Закарпатской Украины с Украинской Советской Сог’иалистической Республикой.

Огромные перемены произошли на древней закарпатской земле за годы Советской власти.

Рядом с памятниками древних веков – седыми замками – встали величественные памятники нашей советской эпохи. На месте бывших полукустарных мастерских выросли крупные современные
предприятия. На колхозные поля пришла мощная сельскохозяйственная техника.

Успехи Закарпатья в сельскохозяйственном производстве Родина отметила высокой наградойорденом Ленина.

За годы Советской власти объем промышленной продукции увеличился в 50 раз, более чем в 40 стран мира экспортируют закарпатцы изделия своих предприятий.

Свыше 250 промышленных предприятий Закарпатья производят мебель и электронные приборы, станки с программным управлением и трикотаж, швейные изделия и обувь, строительные
материалы и плодоовощные консервы. Развиты лесная, деревообрабатывающая и химическая промышленность.

Через Закарпатье пролегли линии международной энергосистемы «Мир», нефтепровод «Дружба», газопроводы «Братство» и «Союз», мощный этиленопровод, связавший венгерский Ленинварош и украинский Калуш в Ивано-Франковской области. Эти артерии дружбы и братства-знамение наших дней, живые нити нерушимого единства стран социалистического содружества. В этой пятилетке вступит в строй еще одна магистраль – газопровод Уренгой – Ужгород.

В некогда неграмотном крае сегодня около 90 процентов городского и 70 процентов сельского населения имеют высшее, среднее и неполное среднее образование. В общеобразовательных школах
обучение ведется на родных языках – украинском, русском, венгерском и молдавском. В област много средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ. В Ужгороде
есть университет и филиалы научно-исследовательских институтов, Комитет по телевидению и радиовещанию, есть отделения Союзов писателей, художников, архитекторов СССР.

Открываются двери новых Дворцов культуры, библиотек, школ и пионерских лагерей, спортивных залов и торгово-бытовых комплексов, больниц и санаториев, заводских профилакториев и туристских баз.

Закарпатье – популярнейшее место отдыха трудящихся страны. Горный воздух, целебные источники (область- один из крупнейших поставщиков минеральных вод) и природа привлекают сюда тысячи туристов со всех концов нашей Родины и из-за рубежа. Природа Закарпатья чарует в любую пору года. Весна буйствует зеленью, но особенно запоминается белая кипень садов,
розовое убранство вишен и тонкий запах магнолий. Лето не жаркое, часто с грозами, особенно в горах. Осень долгая, теплая, богата красками. Зима мягкая, а в горах снежный покров на радость
горнолыжникам держится с декабря до конца марта.

Благотворные перемены, происшедшие на Закарпатской земле, – это творение трудовых рук.

Л. ГОДОВАННЫЙ

 

ПО ЗАКАРПАТЬЮ. Комплект из 15 цветных открыток. Цена 84 коп. © Издательство «Планета». 1983. Фото В. Иванова. Обложка художника А. Суимы
Зав. редакцией М. Евдокимов. Редактор А. Лучинина. Художественный редактор К. Солнцева. Технические редакторы Т. Гисаева, Н. Ремизова
7/8в-3912. АО1603. Т. 90 тыс. Печать офсетная. Бумага 240 г. 3. 881. Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Калинин, пр. Ленина, 5

Гостиница «Закарпатье»

Вид на город

Памятник «Украина – освободителям»
Здание бывшей городской ратуши

Замок Паланок

Энергосистема «Мир»
Нефтепровод «Дружба» и газопровод «Братство»
Вид на горы Говерлу и Петрос

Изделия краснодеревщиков

Винные подвалы совхоз-завода «Береговский»
Санаторий «Карпаты»

Поселок Солотвина. Больница

Выступление Закарпатского народного хора
Музей народной архитектуры и быта
Праздник животноводов

Полонина Герешаска

Долина нарциссов

Международный лагерь «Верховина»
Праздник урожая в Саду Дружбы

Стела «Центр Европы»
Торунский перевал

Водопад Шипот

Озеро Синевир

Туристский приют «Драгобрат»
Горнолыжная школа

Этот город, что в 30 километрах от Одессы, очень молод. Вся его жизнь связана с морем. Даже рождением своим он обязан ему.

В декабре 1957 года земснаряд «Вайгач» прорыл канал в песчаной косе, отделяющей Черное море от Сухого лимана. А через четыре года на штурманских картах появился морской торговый порт Ильичевск. Сейчас постоянные судоходные линии соединяют его почти с двумястами гаванями Европы и Азии, Африки, Америки и Австралии. В Ильичевска швартуются и обрабатываются современнейшие суда из 50 государств мира. Да и сам порт – базовый почти для половины судов ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции Черноморского морского пароходства – крупнейшей судоходной торговой кампании мира.

Порт в Ильичевске сразу же сложился как интернациональный: его первый грузовой район обрабатывает грузы из Индии, второй называют кубинским, третий болгарским… А пятый… уникален. Это – паромный комплекс. Его строительство началось 5 октября 1976 года. Одновременно работы развернулись и на болгарском берегу – у Белославского озера близ Варны. Слово «уникальный» можно отнести и к 250-метровому пирсу, в который уложено 19 тысяч кубометров бетона, из них 5 в его подводную часть и к самим паромам, длина каждого из которых 184,5 метра и ширина 26 метров… Ко времени сооружения комплекса, подобных паромных переправ в мире еще не было.

14 ноября 1978 года из Ильичевска вышел груженный железнодорожными вагонами первый советский паром «Герои Шипки». С тех пор паромную переправу Ильичевск – Варна стали называть «мостом дружбы».

Ильичевск – город-порт, точнее город двух портов: торгового и рыбного. Они расположены в одной акватории, принадлежат разным ведомствам, но работа у них одна – перевалка грузов. Рыбный порт входит в Черноморское производственное объединение рыбной промышленности «Антарктика» и действует с 1970 года. На его причалах ежегодно перегружаются тысячи тонн продукции, добытой в Мировом океане. И не только перегружаются: с 1984 года работает Ильичевский опытный завод рыбной гастрономии. Его проектная мощность – 30 тонн готовой  ПРОДУКЦИИ В сутки, А продукция – копченая, печеная, Жареная, Вяленая рыба, балыки… Это одно из современнейших предприятий Министерства рыбного хозяйства СССР.

Большинство жителей города, а этот статут Ильичевск получил в 1973 году, работают во всех звеньях портового хозяйства. Город строился и рос вместе с портом, одновременно возводились грузовые причалы и жилые кварталы, склады и школы‚ ремонтные мастерские и магазины.

Крупнейшее после порта предприятие города – судоремонтный завод имени 50-летия СССР. Это здесь ремонтируются суда, оставившие за кормой тысячи миль и повидавшие многие страны мира. Два профессионально технических училища готовят квалифицированных рабочих портовиков и судоремонтников, в городе открыт филиал Одесского мореходного училища. Работает в городе и интернациональный клуб моряков. Городская газета носит имя «Черноморский маяк», а любимое горожанами кафе называется «Пингвин»…

Есть в Ильичевске и другие предприятия. Станки и различные приборы выпускает завод «Квант», работают филиал Одесской фабрики головных уборов и филиал фабрики художественных изделий имени Жанны Лябурб… Много времени проводят жители города – а им в. среднем 30 лет – в спортивном комплексе «Юность». Воспитанников «Детской школы искусств» можно встретить среди студентов Одесского пединститута и консерватории; и хотя не совершил еще полета ни один “из 300 мальчишек, которые ходят на занятия в школу юных летчиков-космонавтов. нет сомнений, что среди них будут и те, кто покоряет пятый океан…

Есть в городе гостиницы и кинотеатры, библиотеки, клубы и Дворцы культуры, на сценах которых выступают участники художественной самодеятельности из ансамблей «Ассоль» и «Лабиринт», артисты из Москвы, Ленинграда, Одессы. Есть в городе музей – филиал Одесского музея западного и восточного искусства. В нем собраны образцы отечественного фарфора.

Ильичевцы любят свой город и заботятся о нем, благоустраивая и украшая. Заботятся они и о его трудовой славе и о воинской славе земли, на которой он вырос, где шли бои с белогвардейцами и интервентами, с фашистскими захватчиками. В парке Ленинского комсомола на обелиске Славы у Вечного огня выбиты слова: «Люди, помните, какой ценой завоевано счастье».

Казалось бы город-подросток еще только перелистывает первые страницы своей биографии. Но и с первых страниц ясно, что это биография города-труженика, города-порта.

Е. Левит

 

Так уж повелось. что. когда мы вспоминаем донбасс и его славную столицу – донецк. в воображении прежде всего возникают копры и терриконы, длинные эшелоны с каиенным углем. идущие во все концы нашей страны.

Это вполне закоиоиерно и естественно. После Октябрьской революции Донецкий край приобрел славу Всесоюзной кочегаркн. Он сыграл огромную роль в осуществлении планов социалистической индустриализации страны.

С особой заботой относился к нуждам горняцкого края В. И. Ленин. Здесь впервые вместо обушка применили отбойный молоток. ком. байн и другие механизмы. облегчившие ТРУД шахтеров. сделавшие его высокопроизводительным. в
этом краю зародилось и триумфально разнеслось по стране легендарное стахановское движение.

Однако донецк не только горад угля. Он навестен также как город чугуна и сверхтвердых сталей. современнейших прокатных станов. большой химии и точной аппаратуры. Здесь действуют десятки высоконощиых заводов и фабрик.

Старожилы помнят дореволюционную Юзовку с ее ‹собачевкаин» – лачугамн. вркоторых жили рабочие. На ее месте вырос нынец’яний донецкпрекрасный современный горОд. Вызывают восхищение широкие магистрали аеленотканных улиц.
чудесные бульвары и площади шахтерской столицы.

Горднтсн Донецк новостройкамн – вы. соко взнетнулнсь в небесную голубизну его жилые районы. продуманно спланированные с учетом запросов как взрослых, так и самых наленькнх жнтелей. Тут и привлекательно тенистые сквсёш, и
площадки для игр. и серебристые фонтаны. раннего лета до поздней осени в городе багряно. бсло. радужно цветут розы. Их здесь насчитывается свыше миллиона кустов – по одному на каждого жителя.

Донецк – один из крупнейших культурных центров республики. Ежедневно приглашают к себе посетителей его театры. филармония, гостеприимно открывают свои двери цирк. десятки прекрасно оборудованных дворцов ндомов культуры. бнбшнотек.

Все больше внимания привлекает н донецк научно-просветнтельный с его известным филиалом АН УССР. десятками научнонсследовательскнх институтов. вузов. техникумов. школ. донецк. сеюдняшннкн снпвола’нн которого. кроне угля и металла. стали книга и цветок.

 

Так уже довелося. що, коли ми згадуепо доибас і його славну столицю – донецьк. в уяві псредусін постають копри і терикони. довгі ешелони ”а кан’яиии вугілляи. які йдуть у всі кінці нашоя краіни.

То цілком закономірно і природно. Після Жовт. невої революції донецький край набув слави Всесоюзної кочегарии. Він відіграв велику роль у здійсненні планів соціалістичної індустріалізації краіни.

З особливим. піклуванням ставився до потреб гірничою каппа В. І. Ленін. Тут уперше замість о ушка застосували відбійний молоток. комбайн та інші механізми. які полегшили працю шахтарів. зробили її вноокопродуктивною. В цьому краї зародився і тріупгэальио полинув країною легенда ний стахановськи рух.

Але деэнецьк не тільки иісто вугілля. Він відомий також як місто чавуну і надніцннх сталей. найсучасніших прокатних станів. великої хініі і точної апаратури. Тут працюють десятки високо. потужних заводів’і фабрик.

Старожили пам’ятають дореволюціііну Юзівнг з її «собачівками» – калупамп, в яких жили ро ітннки. На її місці виріс нинішній донецьк – прекрасне сучасне місто. Викликають захоплення шнрокі магістралі зеленотнаннх вулиць, чудові бульпічи і площі шахтарської столиці.

ншаеться донецьк новобудовами – внсоно зметиулнсь у небесну блакнть його. житлові ранони. вдумливо сплановані з урахуванням запитів як дорослих. так і найменших мешканців. Тут і приваблнво тінисті сквери. :: ігрові майданчики. і
сріблясті фонтани. З ранньою літа до пізньої осені в місті багряно. біло. рожево буяють троянди. Іх тут нараховується понад мільйон кущів- по одному на кожного жителя!

донецьк – один з найбільших культурних центрів республіки. Щодня запрошують до себе відвідувачів його театри. ілармонія. гостинно відкриоають свої двері цирк. десятки прекрасно обладнаннх палаців і будинків культури. бібліотек.

Усе більше уваги привертає й донецьк науково“освітній з його відомим філіалом АН УРСР. де. сяткамн наукоюдослідпнх інститутів, вузів. технікумів. шкіл. донецьк. сьогоциішніми символами якого. окрім вугілля і металу. є книга ! квітка.